Litsents ja teoste kasutamine

Hei

Aegajalt ikka mõni küsib, et kas ma võin seda ja toda pilti kasutada.
No kui siin mõni pilt sulle rõõmu teeb siis ikka võib. Aga austa seda tööd ja teost ning lähtu nendest tingimustest mida allpool toodud Creative Commons litsents ette näeb…

 

Creative Commonsi litsents

Siin kodulehel avaldatud fotod ja materjal on  litsentseeritud:

Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Eesti litsentsiga.

Mida see siis õieti tähendab:

Õigus jagada  õigus teost kopeerida (reprodutseerida), levitada, esitada ja üldsusele suunata.

Ja need õigused on teil järgmistel tingimustel:

Autorile viitamine  –  Te peate viitama teose autorile samal kujul, nagu seda on teinud autor või litsentsiandja (kajastades kasutatud teose autori nime, kui see on teosel näidatud, teose nimetust, avaldamisallikat jms). Te ei tohi viidata teose autorile viisil, mis võib tekitada väärarusaama, et autor või litsentsiandja tõstavad teid või teie poolt teose kasutamist esile.

Ehk kui te kasutate siin kodulehel mõnda fotot, siis kasuta näiteks järgmist viidet, kus viide võib olla kas pealehele või konkreetsele postitusele.

Foto: Kristjan Klementi – www.timetrap.ee

 

Mitteäriline eesmärk  –  Te ei või kasutada teost ärilistel eesmärkidel.

See siis tähendab it igasugu reklaammaterjalides trükistes, või mis iganes moel pildi kasutamine, kui see kasutamine toob kaasa vahetult või kaudselt kasu mulle just ei meeldi.. Kui leiad pildi mida soovid kasutada ärilisel eesmärgil siis võta ühendust ja kirjelda ära oma eesmärk ja tee oma pakkumine.

Tuletatud teoste keeld  –  Te ei või teost muuta, ümber kujundada ega selle alusel luua tuletatud teoseid.

See siis jälle tähendab, et siinsed pildid peaks olema ja jääma selliseks nagu mina need olen teinud, kui me just teisiti kokku ei lepi

 

Muudel tingimustel fotode kasutamiseks võta minuga ühendust.